Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Αφού υπολογισθεί ο όγκος του χώρου (μήκος x πλάτος x ύψος), πολλαπλασιάζουμε με τον αριθμό των απαιτούμενων αλλαγών του αέρα ανά ώρα.

Υπολογισμός με βάση:

ΟΓΚΟΣ ΧΩΡΟΥ (σε m3) : 0
ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΕΡΑ / ΩΡΑ = 0 - 0
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (σε m3/h):
Ελάχιστη = 0
Μέγιστη = 0
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (σε m3/h):
Ελάχιστη = 0
Μέγιστη = 0

Ένας ακόμα καίριος παράγοντας αξιολόγησης για την ανάκτηση της απαιτούμενης ροής αέρα μέσω ενός συστήματος αεραγωγών είναι η στατική πίεση, δηλαδή η αντίσταση που επιφέρει το σύστημα στη ροή του αέρα πρέπει να υπολογίζονται με απόλυτη ακρίβεια, έτσι ώστε με την σωστή επιλογή μηχανημάτων εξαερισμού να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται στην αξιοπιστία των εξαεριστήρων που επιλέγονται, γιατί η άστοχη επιλογή καταρρίπτει οποιαδήποτε αξιόπιστη μελέτη χώρου έχει γίνει.

Για την Soler & Palau η απόλυτη αξιοπιστία, οι ακριβείς μετρήσεις των μηχανημάτων και η υψηλή ποιότητα είναι θέματα που δεν γίνονται συμβιβασμοί.