Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΛΟΥΤΡΟΥ

icon-1icon-2
  •  Κατάλληλοι σε τοίχο για ανταλλαγή-μεταφορά 
    αέρα μεταξύ δύο χώρων που επικοινωνούν
  •  Μονοφασικό μοτέρ
  •  Προστασία για υπερθέρμανση
  •  Ικανότητα λειτουργίας έως 400C

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Οικιακοί χώροι, σοφίτες κλπ

Τεχνικές πληροφορίες:

Εικόνες Προϊόντος: