Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Φυγοκεντρικοί εξαεριστήρες αεραγωγών in line

 

 

 

 

 

 

Περιλαμβάνουν:

  • Δύο ή και τρεις εξαεριστήρες TD-MIXVENT (SILENT).
  • Συγκεκριμένο εύρος από εξαρτήματα κατάλληλα για εγκατάσταση και συνδυασμό διαφόρων εφαρμογών.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ:

  • Οι τύποι MIXVENT-TDx2 και MIXVENT-TDx3 : για αύξηση της πίεσης.
  • Ο τύπος MIXVENT-TWIN : για διπλασιασμό της παροχής (m3/h).
  • Ο τύπος MIXVENT-TWINx2 : για αύξηση της πίεσης και διπλασιασμό της παροχής (m3/h).
  • Οι τύποι MIXVENT-TDx2 και MIXVENT-TDx3 αποτελούνται απο δύο ή τρείς εξαεριστήρες TD fan για την επίτευξη μεγαλύτερης πίεσης.

Ο τύπος MIXVENT-TWIN αποτελείται απο δύο εξαεριστήρες TD fan για την επίτευξη μεγαλύτερης παροχής.

Τεχνικές πληροφορίες: