Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

  • Κατασκευή του κέλυφους και φτερωτής από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα, χωρίς μοτέρ
  • Έμμεση κίνηση μέσω τραπεζοειδών ιμάντων και τροχαλιών
  • Ανάλογα με την επιλογή μοτέρ, ιμάντα και τροχαλιών επιτυγχάνονται δαφορετικές στροφές και παροχές
  • Φτερωτή διπλή τύπου σιρόκο δυναμικά ζυγοσταθμισμένη κατά ISO 1940
  • Αναρρόφηση και από τις 2 πλευρές
  • Προσανατολισμός του σαλίγκαρου σε 4 διαφορετικές θέσεις-γωνίες: 00, 900, 1800, 2700

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Κατασκευή όλου του συστήματος εντός ηχομονωμένου κιβωτίου (FAN SECTION)
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Κατάλληλοι για απαγωγή-προσαγωγή αέρα, κεντρικό εξαερισμό, αερολέβητες, κλιματιστικές μονάδες κλπ.

Τεχνικές πληροφορίες:

Εικόνες Προϊόντος: