Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

  • Φτερωτή με οπισθοκλινή πτερύγια
  • Χωρίς μοτέρ (έμμεση κίνηση μέσω τραπεζοειδών ιμάντων και τροχαλιών)
  • Ανάλογα με την επιλογή του μοτέρ επιτυγχάνονται διαφορετικές παροχές και στροφές
  • Πλαίσιο από μορφοποιημένο χάλυβα
  • Δυνατότητα κατασκευής όλου του συστήματος εντός ηχομονωμένου κιβωτίου fan section
  • Προσανατολισμός του σαλίγκαρου σε 4 διαφορετικές θέσεις-γωνίες: 900, 1800, 2700, 3600
    Το λειτουργικό όριο του εξαεριστήρα είναι σχεδιασμένο για την κάλυψη των ορίων της κατηγορίας I, II, ΙΙΙ όπως ορίζεται στο πρότυπο AMCA 99-2408-69

 

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Τοποθέτηση του εξαεριστήρα εντός ηχομονωμένου κιβωτίου (fan section) με επιλογή μοτέρ 230V ή 400V
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Bιομηχανικοί χώροι, πάρκινγκ κλπ

 

Τεχνικές πληροφορίες: