Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ

Αναρρόφηση από τη μία πλευρά
• Χαμηλής και μέσης πίεσης, υψηλής αντοχής
• Κατασκευή κελύφους και φτερωτής από ανοξείδωτο χάλυβα ειδικού τύπου
• Φτερωτή με αραιά πτερύγια (κουταλοειδή)

ΡΥΘΜΙΣΗ:
• Δυνατότητα αυξομείωσης στα 230V, 1400rpm/min με AK-51
• Οι τύποι των 900rpm δε ρυθμίζονται
• Στα 400V ρύθμιση με INVERTER

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Μοτέρ αντιεκρηκτικού τύπου. Δυνατότητα τοποθέτησης του απορροφητήρα εντός ηχομονωμένου κιβωτίου με οποιαδήποτε ιδιοκατασκευή απαιτηθεί
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Κατάλληλοι για απαγωγή οξειδωτικών αερίων και για τοποθέτηση σε διαβρωτική ή εκρηκτική ατμόσφαιρα