Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2800 ΣΤΡΟΦΩΝ (ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ)

Μονής αναρρόφησης, υψηλής πίεσης
• Βαριά κατασκευή από χυτοπρεσαριστό χαλυβδοέλασμα
• Φτερωτή τύπου Radial

ΡΥΘΜΙΣΗ: Με Inverter
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Κατάλληλοι για φυσητήρες, μεταφορά σωματιδίων, μικρουλικών και για κάθε εφαρμογή που απαιτείται υψηλή ταχύτητα αέρα (σιλό, ξυλουργεία κ.α.)

 

 

Επεξήγηση Κωδικού: FK Y T 2-200/300
FK: Κωδικός τύπου
Y: Φτερωτή τύπου radial
T: Μοτέρ τριφασικό (400V)
2: Αριθμός πόλων
200: Στόμιο αναρρόφησης mm
300: HP μοτέρ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Κατάλληλοι για φυσητήρες, μεταφορά σωματιδίων, μικροϋλικών και για κάθε εφαρμογή που απαιτείται υψηλή ταχύτητα αέρα (σιλό, ξυλουργεία κ.α.)