Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ

icon-1icon-2icon-3icon-4
 • Τύπος ''Β'' για εξαγωγή αέρα
 • Τύπος ''Α'' για εισαγωγή αέρα
 • Βάση από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα και καπέλο από ανθεκτικό αλουμίνιο
 • Φτερωτή από ενισχυμένο πλαστικό 
 • Κορμός φτερωτής από ενισχυμένο αλουμίνιο για τους τύπους 450 έως 1000
 • Μοτέρ μονοφασικό ή τριφασικό 4,6 8 ή 4/8 πόλων
 • Προστασία μοτέρ κατά IP65 (τύποι 800 και 1000 κατά IP55)
 • Μόνωση κλάσης F (εξαιρούνται οι τύποι 800 και 1000)
 • Θερμοκρασία λειτουργίας από -400C έως +700C (τύποι 800,1000 από -200C έως +400C)
 • Ρουλμάν μεγάλης διάρκειας ζωής
 • Φτερωτή δυναμικά ζυγοσταθμισμένη κατά ISO1940

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: μοτέρ 2 ταχυτήτων και μοτέρ αντιεκρηκτικού τύπου κατά ATEX
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Αποθήκες, εμπορικοί χώροι, επαγγελματικές κουζίνες, αγροτικές εφαρμογές, αθλητικοί χώροι κλπ
ΡΥΘΜΙΣΗ: Με ΑΚ-51 και REB 2,5 για τους τύπους 315 έως 500. Οι μονοφασικοί τύποι /4-560 και /4-630 δεν ρυθμίζονται. Όλοι οι τριφασικοί τύποι ρυθμίζονται με INVERTER 

Τεχνικές πληροφορίες: