Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 400⁰C/2H

icon-1icon-2icon-3icon-4icon-5

• Εξαεριστήρας οροφής για κάθετη απόρριψη αέρα
• Απαγωγή καπναερίων F400-120 στους 4000C τις 2 πρώτες ώρες (εκτός των τύπων 140, 180 και 200)
• Οι τύποι 140, 180, 200 και 225 είναι ειδικά σχεδιασμένοι για τζάκια
• Καπέλο από ανθεκτικό αλουμίνιο
• Προστατευτικό συρμάτινο πλέγμα περιμετρικό
• Μονοφασικό ή τριφασικό μοτέρ 4,6 8 και 4/8 ή 6/12 πόλων
• Σφαιρικά ρουλμάν μεγάλης διάρκειας ζωής

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Τζάκια, επαγγελματικές κουζίνες, εμπορικοί χώροι, συνεργεία, πάρκινγκ κλπ
ΡΥΘΜΙΣΗ: Με ΑΚ-51 μονοφασικά, και με Inverter τριφασικά για του τύπους έως 400. Για την περίπτωση τύπων που ρυθμίζεται η ταχύτητά τους θα πρέπει η όλη εγκατάσταση να έχει σύστημα ασφαλείας ώστε σε περίπτωση φωτιάς να έχουμε τη μέγιστη ταχύτητα-παροχή του εξαεριστήρα σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Τεχνικές πληροφορίες: