Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

HRB: Μονοφασικό μοτέρ (230V) HRT: Τριφασικό μοτέρ (400V) • Είναι ειδικά σχεδιασμένοι για να χρησιμοποιηθούν ως συστατικά μέρη σε ψυκτικά και κλιματιστικά μηχανήματα. • Μοτέρ 2, 4, 6, 8, 12 πόλων μονοφασικά ή τριφασικά • Κατεύθυνση του αέρα από τη φτερωτή προς το μοτέρ • Μόνωση κλάσης F, θερμικό προστασίας • Θερμοκρασία λειτουργίας από -400C έως +700C • Προστασία μοτέρ IP54 και IP44 (για τους τύπους 250 έως 400)


ΡΥΘΜΙΣΗ: Στα 230V αυξομείωση στροφών με ΑΚ-51 και REB 2,5. Στα 400V όλοι οι τύποι ρυθμίζονται με Inverter. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Ψυκτικά και κλιματιστικά μηχανήματα

Επεξήγηση Κωδικού: B/T 6 450/30 B M PN

B: Μονοφασικό μοτέρ Τ: Τριφασικό μοτέρ 6: Αριθμός πόλων (6 πόλων) 450/30: Διάμετρος φτερωτής/ κλίση πτερυγίων Β: Ανάστροφη ροή αέρα (φτερωτή μοτέρ) Μ: Καλώδιο σύνδεσης χωρίς πυκνωτή ΧΩΡΙΣ ΕΝΔΕΙΞΗ: Τερματικό κουτί σύνδεσης ΡΝ: Πλέγμα τύπου καλάθι Ν: Πλέγμα επίπεδο

Τεχνικές πληροφορίες: