Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ (IN LINE)

icon-1icon-2icon-3
  • Ορθογώνιας διατομής
  • Θυρίδα επίσκεψης για εύκολη συντήρηση
  • Υψηλής απόδοσης
  • Μοτέρ εξωτερικού ρότορα
  • Μόνωση κλάσης F, θερμικό προστασίας
  • IRB: IP 44 ή 54 ανάλογα με τον τύπο
  • IRT: IP 54

ΡΥΘΜΙΣΗ: Μονοφασικά (230V-50Hz) με ΑΚ-51 ή REB 2.5 και τριφασικά (400V) με Inverter
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ: Προστατευτικό πλέγμα DEF, ηχοπαγίδα ορθογωνικής διατομής της σειράς IAA, στοιχείο νερού
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Αποθήκες, συνεργεία, εργαστήρια, εμπορικοί χώροι, ξενοδοχεία, πάρκινγκ, βιομηχανικές και επαγγελματικές κουζίνες κλπ

Τεχνικές πληροφορίες: