Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ

• Τηλεσκοπικός αγωγός από ανοξείδωτο χάλυβα για απολήξεις καπναγωγού
• Τα άκρα του διαμορφώνονται ανάλογα με τη σειρά που συνεργάζονται