Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ

Ανοξείδωτου χάλυβα

• Τηλεσκοπικός αγωγός από ανοξείδωτο χάλυβα για απολήξεις καπναγωγού.
• Τα άκρα του διαμορφώνονται ανάλογα με τη σειρά που συνεργάζονται.

Εφαρμογές: Στη θέρμανση, για απαγωγή καπναερίων.