Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΧΑΛΥΒΑ

• Περιλαμβάνονται: Απολήξεις διαφόρων τύπων για καπναγωγούς
• Ανοξείδωτο αντιμαγνητικό χάλυβα AISI 304 BA
• Γαλβανισμένο χάλυβα ΕΝ 10142
• Πάχος χάλυβα από 0,40mm έως 2,00mm