Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

ΧΑΛΥΒΑ

• Περιλαμβάνονται: Απολήξεις διαφόρων τύπων για καπναγωγούς.
• Ανοξείδωτο αντιμαγνητικό χάλυβα AISI 304 BA.
• Γαλβανισμένο χάλυβα ΕΝ 10142.
• Πάχος χάλυβα από 0,40mm έως 2,00mm.

Εφαρμογές: Σε συστήματα απαγωγής καπναερίων.