Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ

Περιλαμβάνει καμινάδες και εξαρτήματα ευθείας ραφής, μονού τοιχώματος.
Κατασκευάζεται και διατίθεται από:
• Ανοξείδωτο αντιμαγνητικό χάλυβα AISI 304 BA.
• Πάχος χάλυβα 0,40mm και 0,50mm.
Έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:
• Κολλήσεις των αγωγών με αυτογενή συγκόλληση και των εξαρτημάτων με συνεχή ηλεκτροσυγκόλληση.
• Σύνδεση των τεμαχίων μεταξύ τους με διαμόρφωση των άκρων σε μούφα με εκτόνωση (αρσενικό - θηλυκό).
• Στεγανότητα των συνδέσεων με την τοποθέτηση δακτυλίων θερμοσιλικόνης.

Εφαρμογές: Στην κατασκευή συστημάτων απαγωγής καπναερίων από λέβητες και εστίες, με καύσιμο πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ξύλο.