Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Αεροστόπ

• Αυτοκόλλητη ταινία αφρώδους υλικού για στεγανοποίηση στις συνδέσεις των αεραγωγών.
• Διαστάσεις: 9x4mm.
• Συσκευασία: 10 Ρολλά των 25m.