Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΑΕΡΟΣΤΟΠ

  •  Αυτοκόλλητη ταινία αφρώδους υλικού για στεγανοποίηση στις συνδέσεις των αεραγωγών
  •  Διαστάσεις: 9x4mm
  •  Συσκευασία: Ρολλό 250m