Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΧΤΕΝΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

• Xτένες στοιχείων τετραπλές 8, 10, 12, 14