Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Χτένες στοιχείων

• Xτένες στοιχείων τετραπλές 8, 10, 12, 14.

Εφαρμογές: Για επεξεργασία λαμαρίνας.