Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΟΠΗΣ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΟΠΩΝ

• Προσαρμόζεται σε δράπανο
HC1: Για τρύπες διαμέτρου Ø 51-305mm
HC2: Για τρύπες διαμέτρου Ø 51-508mm
HCAD:Γωνία προσαρμογής σε δράπανο