Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Εργαλείο κοπής κυκλικών αγωγών

• Προσαρμόζεται σε δράπανο.
HC1: Για τρύπες διαμέτρου Ø 51-305mm.
HC2: Για τρύπες διαμέτρου Ø 51-508mm.
HCAD: Γωνία προσαρμογής σε δράπανο.

Εφαρμογές: Για επεξεργασία λαμαρίνας.