Εξαερισμός από την Soler & Palau

EΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΤΡΑΝΤΖΑ

• Φορητή στράντζα
• Μήκος 1,22m
• Bάρος 32,66kg
• Για πάχος μετάλλου έως 0,86mm
• Προαιρετικά πόδια στήριξης δαπέδου MBL