Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΣΤΡΑΝΤΖΑ ΧΕΙΡΟΣ (XAΡΑΚΑΣ)

• Διπλής όψης για βάθος 9,5 και 25,4mm
• 12F: Mήκος 31mm
• 18F: Mήκος 46mm
• 24F: Mήκος 61mm