Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Τρυπανοψάλιδο λαμαρίνας αέρος

• Άμεση εφαρμογή σε αεροσυμπιεστή.

Εφαρμογές: Για επεξεργασία λαμαρίνας.