Εξαερισμός από την Soler & Palau

Τρυπανοψάλιδο λαμαρίνας αέρος

• Άμεση εφαρμογή σε αεροσυμπιεστή.

Εφαρμογές: Για επεξεργασία λαμαρίνας.