Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ

icon-1icon-2icon-3
  • TREB: Ροή αέρα από το μοτέρ προς τη φτερωτή
  • TRB: Ροή αέρα από τη φτερωτή προς το μοτέρ
  • Μοτέρ εξωτερικού ρότορα 230V
  • Κατασκευή από ανθεκτικό χαλυβδοέλασμα
  • Ενίσχυση με μαύρη πολυεστερική βαφή για αντιδιαβρωτική προστασία
  • Φτερωτή με σχήμα δρεπανιού για υψηλές αποδόσεις
  • Κατάλληλος για απαγωγή ή προσαγωγή αέρα σε χαμηλές πιέσεις
  • Θερμικό προστασίας, σφαιρικά ρουλμάν μεγάλης διάρκειας ζωής

ΡΥΘΜΙΣΗ: Με ΑΚ-51
ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤHΣΕΩΣ: Μοτέρ 2 πόλων
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Αποθήκες, εργαστήρια, εμπορικοί χώροι κλπ

Τεχνικές πληροφορίες:

Εικόνες Προϊόντος: