Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Αξονικοί εξαεριστήρες κυλινδρικής διατομής

icon-1
  • TREB: Ροή αέρα από το μοτέρ προς τη φτερωτή.
  • TRB: Ροή αέρα από τη φτερωτή προς το μοτέρ.
  • Μοτέρ εξωτερικού ρότορα 230V.
  • Κατασκευή από ανθεκτικό χαλυβδοέλασμα.
  • Ενίσχυση με μαύρη πολυεστερική βαφή για αντιδιαβρωτική προστασία.
  • Φτερωτή με σχήμα δρεπανιού για υψηλές αποδόσεις.
  • Κατάλληλος για απαγωγή ή προσαγωγή αέρα σε χαμηλές πιέσεις.
  • Θερμικό προστασίας, σφαιρικά ρουλμάν μεγάλης διάρκειας ζωής.Ρύθμιση: Με ΑΚ-51 έως 1,0HP.
Κατόπιν απαιτήσεως: Μοτέρ 2 πόλων.
Εφαρμογές: Αποθήκες, εργαστήρια, εμπορικοί χώροι κλπ.

Τεχνικές πληροφορίες:

Εικόνες Προϊόντος: