Εξαερισμός από την Soler & Palau

Τρυπανοψάλιδο Turbo Shear

• Προσαρμόζεται εύκολα σε δράπανο.
• Με λαβή ασφαλείας ΤSDC.

Εφαρμογές: Για κοπή χαλυβδοελασμάτων.