Εξαερισμός από την Soler & Palau

TΡΥΠΑΝΟΨΑΛΙΔΟ ΤURBO SHEAR HD

• Προσαρμόζεται εύκολα σε δράπανο
• Με λαβή ασφαλείας ΤSDC