Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Στράντζα χειρός γωνιακή

• Mήκος 83cm.
• Για βάθος 31,8 mm.
• Για πάχος μετάλλου έως 0,71mm.

Εφαρμογές: Για κοπή χαλυβδοελασμάτων.