Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΣΤΡΑΝΤΖΑ ΧΕΙΡΟΣ ΓΩΝΙΑΚΗ

• Mήκος 83cm
• Για βάθος 31,8 mm
• Για πάχος μετάλλου έως 0,71mm