Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΣΤΡΑΝΤΖΕΣ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ

• Κατάλληλες μόνο για αλουμίνιο και μαλακά μέταλλα
• Για πάχος μετάλλου έως 0,71mm