Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Στράντζες χειρός με λαβές

• Κατάλληλες μόνο για αλουμίνιο και μαλακά μέταλλα.
• Για πάχος μετάλλου έως 0,71mm.

Εφαρμογές: Για κοπή χαλυβδοελασμάτων.