Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Πολυεργαλείο εύκαμπτων αεραγωγών (3 σε 1)

• Kόβει τον αεραγωγό.
• Κόβει το σύρμα.
• Σφίγγει τα πλαστικά δεματικά.
• ΤP 601 δερμάτινη θήκη μεταφοράς.

Εφαρμογές: Για επεξεργασία της λαμαρίνας.