Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Τρυπητήρι-ενωτικό λαμαρίνας

• Τρυπάει τη λαμαρίνα.
• Ενώνει 2 τεμάχια.

Εφαρμογές: Για κοπή χαλυβδοελασμάτων.