Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Συρραπτικό λαμαρίνας χειρός

• Για πάχος μετάλλου έως 0,71mm.

Εφαρμογές: Για κοπή χαλυβδοελασμάτων.