Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΧΕΙΡΟΣ

• Για πάχος μετάλλου έως 0,71mm