Εξαερισμός από την Soler & Palau

Συρραπτικό λαμαρίνας χειρός

• Για πάχος μετάλλου έως 0,71mm.

Εφαρμογές: Για κοπή χαλυβδοελασμάτων.