Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Ψαλίδι κοπής ''v''

• Κοπή σε σχήμα ''V'' 25,4mm.
• Για πάχος μετάλλου έως 0,71mm.

 

Εφαρμογές: Για κοπή χαλυβδοελασμάτων σε σχήμα V.