Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020


• Συσκευασίες:
50 τεμαχίων (Μ 6).
25 τεμαχίων (Μ 8) .
25 τεμαχίων (Μ 10).

Εφαρμογές: Για κρέμασμα αεραγωγών.