Εξαερισμός από την Soler & Palau

• Σύνδεσμοι για σύνδεση με ντίζες Μ 6,8,10
• Συσκευασίες: 100 τεμαχίων