Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020
  • 813 M6 για σύνδεση με ντίζα Μ6. Διατίθεται σε συσκευασία 500 τεμαχίων.
  • 815 M8 για σύνδεση με ντίζα Μ8. Διατίθεται σε συσκευασία 1250 τεμαχίων.
  • 817 M10 για σύνδεση με ντίζα Μ10. Διατίθεται σε συσκευασία 800 τεμαχίων.
Εφαρμογές: Για σύνδεση με ντίζες.