Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΚΑΡΦΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΜΟΝΩΣΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ

• Περιλαμβάνονται και οι ασφάλειές τους
• Μήκη: 19mm, 25mm
• Κατάλληλα για θερμοκρασίες από -400 έως 800C
• 10-12 τμχ/m2
• Συσκευασία 500 τεμαχίων