Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Ψαλίδια λαμαρίνας

  • Αφαιρούν με ασφάλεια ταινία λαμαρίνας και διευκολύνουν την κοπή.
  • Μ2001: Κόκκινο χρώμα, μήκος μύτης 34,9mm.
  • M2002: Πράσινο χρώμα, μήκος μύτης 34,9mm.
  • M2003: Κίτρινο χρώμα, μήκος μύτης 42,9mm.
  • M2004 DUBLE CUT: Κίτρινο χρώμα, μήκος μύτης 34,9mm.
  • M2005 BULLDOG: Κόκκινο χρώμα, μήκος μύτης 27mm.
Εφαρμογές: Κατάλληλα για κοπή κυκλικών αεραγωγών.