Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Κιβώτιο στομίων κλιματισμού

• Από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα.
• Διάμετροι από 125 έως 500 mm.

Κατόπιν απαιτήσεως: Κατασκευάζονται κιβώτια Plenum. Μόνωση με Polytherm 5mm ή 10mm.