Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΚIΒΩΤΙΟ ΣΤΟΜΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

  • Από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα
  • Διάμετροι από 125 έως 500 mm
    ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Κατασκευάζονται κιβώτια Plenum. Μόνωση με Polytherm 5mm ή 10mm