Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ PVC

• Χειριστήριο (damper) αεραγωγών από πλαστικό
• Για αεραγωγούς κυκλικής και ορθογωνικής διατομής