Εξαερισμός από την Soler & Palau

Ρυθμιστικό διάφραγμα αεραγωγών pvc

• Χειριστήριο (damper) αεραγωγών από πλαστικό.
• Για αεραγωγούς κυκλικής και ορθογωνικής διατομής.