Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Διάφραγμα

• Πολύφυλλο διάφραγμα αεραγωγού ορθογωνικής διατομής για τη ρύθμιση της παροχής του αέρα.
• Ρύθμιση χειροκίνητη.
• Είναι δυνατή η τοποθέτηση ηλεκτροκινητήρα (σερβομοτέρ).

Εφαρμογές: Για τοποθέτηση στην απόληξη των αγωγών.