Εξαερισμός από την Soler & Palau

Συστολικά σύνδεσης αεραγωγών από PVC

 

  • Διάμετρος: 100/110x55 mm.
Εφαρμογές: Σε αεραγωγούς.