Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ PVC

 

  • Διάμετροι: 100/110x55 και 104/110x55 mm