Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Συστολικά σύνδεσης αεραγωγών από PVC

 

  • Διάμετρος: 100/110x55  και 104/110x55mm.
Εφαρμογές: Σε αεραγωγούς.