Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΓΡΙΛΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

  • Από ανοδιωμένο αλουμίνιο
  • Ρύθμιση διαφράγματος με βίδα
  • ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Σε αλουμίνιο και χρυσό
  • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 170x130, 170x190, 170x250 mm