Εξαερισμός από την Soler & Palau

 

 

  •  Με εσωτερικό πλέγμα, στήριξη με βίδες
  • Εξωτερικές διαστάσεις: 150x200, 225x225, 225x430, 
    225x630 mm
  • Οι γρίλλιες με διαστάσεις 225x430 και 225x630 mm είναι τηλεσκοπικές