Εξαερισμός από την Soler & Palau

 

• Γρίλια κυκλική με εσωτερικό πλέγμα
• Στήριξη με βίδες
• Εξωτερικές διαστάσεις: 130, 180, 240 mm