Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

 

• Γρίλλιες κυκλικές με εσωτερικό πλέγμα.
• Στήριξη με βίδες.
• Εξωτερικές διαστάσεις: 130, 180, 240 mm.

Εφαρμογές: Για εξωτερική τοποθέτηση σε τοίχο στην απόληξη των αγωγών.