Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Γρίλλιες από PVC

 

• Στήριξη με ελάσματα.
• Εσωτερική διάμετρος: 80/125, 125/160, 160/200 mm.
• Εξωτερική διάμετρος: 140, 175, 200 mm.

Εφαρμογές: Για εξωτερική τοποθέτηση σε τοίχο στην απόληξη των αγωγών.