Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΓΡΙΛΙΑ ΑΠΟ PVC

 

• Στήριξη με ελάσματα
• Εσωτερική διάμετρος: 80/125, 125/160, 160/200 mm
• Εξωτερική διάμετρος: 140, 175, 200 mm