Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΓΡΙΛΙΑ ΑΠΟ PVC Compact

• Με εσωτερικό πλέγμα
• Διάμετροι: 80/125, 125/160, 160/200mm
• Εξωτερικές διαστάσεις: 166x166, 190x190, 238x238mm