Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΓΡΙΛΙΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΟΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

• Χειροκίνητη ρύθμιση
• Εφαρμογή και σε τζάκια
• Διαστάσεις: 254x75, 410x75, 560x75, 720x75mm