Εξαερισμός από την Soler & Palau

Γρίλλιες διάτρητες ανοξείδωτες

 

• Με διάτρητο πλέγμα στην πρόσοψη.
• Διαστάσεις: 18x18cm και 18x33cm.

Εφαρμογές: Για εξωτερική τοποθέτηση στην απόληξη των αγωγών.