Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΓΡΙΛΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ

  • Ανοξείδωτες (INOX) ΣΙ-1818, ΣΙ-1832, ΣΙ-1825
  • Μεταλλικές λευκές ΣΛ-1818, ΣΛ-1832, ΣΛ-1825
  • Με σταθερά πτερύγια
  • Κατάλληλες για εξωτερική τοποθέτηση
  • Διαστάσεις: 18Χ18, 18Χ25, 18Χ32 mm