Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Στόμιο νωπού αέρα

 

• Διατίθεται σε χρώμα λευκό.
• Διάμετρος 100mm.

Εφαρμογές: Για την εισαγωγή ή απαγωγή αέρα στον εξαερισμό και στον κλιματισμό.