Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Στόμιο κυκλικών αγωγών

 

Στόμιο με καμπύλο πλαίσιο για τοποθέτηση απευθείας σε κυκλικό αγωγό με ρυθμιζόμενα πτερύγια. Η κατεύθυνση της δέσμης του αέρα γίνεται προς 1 ή 2 κατευθύνσεις. ΠΟΚ1D-R & ΠΟΚ2D-R: Με τάμπερ για ρύθμιση παροχής του αέρα.

Εφαρμογές: Για τοποθέτηση στην απόληξη των αγωγών.