Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Στόμιο κυκλικών αγωγών


Στόμιο προσαγωγής ή επιστροφής με καμπύλο πλαίσιο για τοποθέτηση απευθείας σε κυκλικό αγωγό με 1 σειρά ρυθμιζόμενα πτερύγια παράλληλα στην πρώτη αναφερόμενη διάσταση. ΠΤ1ΠD-R: Με τάμπερ για ρύθμιση παροχής του αέρα.

Εφαρμογές: Για τοποθέτηση στην απόληξη των αγωγών.