Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Στόμια οροφής στροβιλισμού

 

Στόμια με τετράγωνο πλαίσιο, τετράγωνης ή κυκλικής διάταξης εξόδων αέρα, ακτινικά διατεταγμένων οι οποίες φέρουν ρυθμιζόμενα πτερύγια οδήγησης του αέρα. Προσφέρονται και με τάμπερ για ρύθμιση της παροχής του αέρα.

Εφαρμογές: Για τοποθέτηση στην απόληξη των αγωγών.