Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΣΤΟΜΙΟ ΟΡΟΦΗΣ ΣΤΡΟΒΙΛΙΣΜΟΥ

Στόμιο με τετράγωνο πλαίσιο, τετράγωνης ή κυκλικής διάταξης εξόδων αέρα, ακτινικά διατεταγμένων οι οποίες φέρουν ρυθμιζόμενα πτερύγια οδήγησης του αέρα. Προσφέρονται και με τάμπερ για ρύθμιση της παροχής του αέρα.